بی‌ثباتی اقتصادی عامل افزایش نزاع و افسردگی در جامعه

جهان صنعت نیوز| حمید فرزادی روانشناس بالینی با اشاره به ارتباط مستقیم میان بی‌ثباتی‌های اقتصادی و تاثیر آن بر سلامت روان افراد گفت: مشکلات فردی و اجتماعی تاثیر مستقیم بر ایجاد فشارهای روانی داشته و بر سلامت روان افراد موثر است.

فرزادی ادامه داد: یکی از عمده‌ترین مشکلات اجتماعی امروز جامعه، بی‌ثباتی‌های اقتصادی است که بر بسیاری از مردم فشار وارد کرده است.

وی یکی از پیامدهای بی‌ثباتی اقتصادی و تاثیر آن بر سلامت روان افراد را افزایش خشم خواند و تصریح کرد: بروز خشم در افراد ناشی از ناکامی است که این ناکامی به صورت فکری ایجاد شده و به شکل خشم بروز می‌کند.

این روانشناس عدم موفقیت و شکست در زمینه عاطفی، اقتصادی و اجتماعی را از مصادیق ناکامی خواند و عنوان کرد: در این میان بحران‌های مالی وآسیب‌های معیشتی به خانواده‌ها میزان احساس ناکامی را افزایش می‌دهد.

این روانشناس با اشاره به آمار جدید سازمان پزشکی قانونی مبنی بر افزایش ۵ درصدی میزان نزاع در سطح جامعه توضیح داد: نزاع یا پرخاشگری نتیجه ایجاد خشم افراد است. این خشم در افکار افراد جمع شده و به‌صورت نزاع یا پرخاشگری بروز پیدا می‌کند.

فرزادی میزان امیدواری و ناامیدی افراد در زندگی اجتماعی را عامل دیگر افزایش خشم و نزاع دانست و عنوان کرد: هرچه سطح ناامیدی در زندگی بیش‌تر باشد میزان فشار روانی بر فرد نیز افزایش یافته و به‌تبع آن پرخاشگری در رفتار مردم نمود پیدا می‌کند.

وی توضیح داد: پرخاشگری در افراد می‌تواند به‌صورت فعال و غیرفعال بوده و به‌صورت کلامی یا غیر کلامی بروز پیدا کند.

این روانشناس بی‌ثباتی اقتصادی و مشکلات معیشتی را یکی از عوامل افزایش سطح افسردگی و نزاع در افراد خواند.

اخبار برگزیده
شناسه : 2277
لینک کوتاه :
دکمه بازگشت به بالا