حسن هانی زاده*

پیروزی سیاسی و حیثیتی ایران

جهان صنعت نیوز| دادگاه بین المللی لاهه پس از چند دهه سکوت در برابر جنایات کشورهای بزرگ مثل امریکا، رژیم صهیونیستی و عربستان اکنون با این حکم و با این تصمصمی گیری حیثیت خود را اعاده و ثابت کرده وجدان سازمان های بین المللی همچنان بیدار است و آمریکا نمی تواند همه سازمان های بین المللی را تحت نفوذ خود درآورد.

اما انچه مسلم خواهد بود این است که آمریکا کشوری است که با استفاده از هژمونی نظامی و قدرت اقتصادی زیر بار تصمیات بین المللی و نهادهای زیر مجموعه سازمان ملل نخواهد رفت و همچنان به دشمنی خود با ایران ادامه خواهد داد. البته حکم دادگاه لاهه اعتباری و حیثیتی است ولی به نظر می رسد امریکایی ها قصد اجرایی کردن آن را ندارند.

به هرحال این یک ان شکستی برای آمریکا و دولت دونالد ترامپ تلقی می شود و یک پیروزی سیاسی و حیثیتی برای ایران است لذا اکنون باید در انتظار اجرایی شدن این حکم بود . اما به نظر می رسد امریکایی ها خود را فراتراز قانون بین المللی می دانندو زیر بار همچین حکمی نخواهند رفت.

اما در مورد تصمیم کشورهای اروپایی در مورد ایران با اعلام این حکم باید گفت که اروپایی ها چون به لحاظ جغرافیایی و سیاسی به منطقه خاورمیانه نسبت به امریکا نزدیک تر هستند طبیعی است که نرمشی از خود نشان می دهند با این حال سیاست های اتحادیه اروپا تا حدی نزدیک به امریکاست و منافع اتحادیه اروپا با منافع امریکا گره خورده است.

اظهارات مقامات فرانسه در مورد فعالیت بازدارنده موشکی ایران و توانایی بازدارندگی ایران نشان می دهد که کشورهای ارو پایی ها در سیاستهای خود خیلی هم مستقل نیستند و تابع اراده امریکا هستند با این حال تصمیم دادگاه لاهه و حکم آن می تواند زمینه ساز همکاری های مشترک ایران با اتحادیه اروپا باشد به هرحال اتحادیه اروپا براساس این حکم می‌تواند تعامل اقتصادی خود را با ایران توسعه دهد.

کارشناس مسائل بین الملل*

سیاسییادداشت

شناسه : 2356
لینک کوتاه :
دکمه بازگشت به بالا