محمود خاقانی*

ضرورت توجه بیشتر و جدی تر به تعامل ملی صنعت و دانشگاه

جهان صنعت نیوز| دررابطه با اهمیت تعامل و همکاری  بنگاه های بازرگانی  و صنعتی کلان و نیز کوچک و متوسط در همکاری با دانشگاه ها پروفسور دکتر حسین میرمحمد صادقی دردوران تصدی ریاست  موسسه آموزشی و پژوهشی اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران مبتکر برگزاری همایش های تعامل ملی صنعت و دانشگاه در طول شش سال اخیر در استانهای مختلف بوده  معتقد است که هر دو حوزه صنعت و دانشگاه نباید متکی به دولت و درآمدهای نفتی باشند. بلکه باید  به یکدیگر کمک و یاری نمایند تا درشرایط جدیدی که کشور را با چالش های تازه ای بدلیل تحریم های تحمیلی ویک جانبه آمریکا روبرو کرده است ،  درب اقتصاد کشور  بر روی همان پاشنه گذشته نچرخد. پرفسور دکتر میرمحمد صادقی دانشگاه و صنعت را در کنار هم  تولید کننده تعریف می کند. به این معنی  که دانشگاه علم و صنعت کالا و خدمات  تولید می کند. بنظر وی اگر این دو نهاد دست در دست هم پیش روند می  توانیم به توسعه پایدار کشور امیدوار باشیم و بدون تردید درچارچوب اقتصاد مقاومتی که همان اقتصاد  تاب آوری است هرگونه تحریم و زورگوئی را به شکست بکشانیم. وی یکی از موارد مهم در این همایش ها را ورود اتاق های بازرگانی درتعامل ملی صنعت و دانشگاه می داند واین مهم باید به فال نیک گرفته شود.

پرفسور دکتر میرمحمدصادقی، با اشاره به اینکه برگزاری این همایش در استان های مختلف می تواند تاثیرات کاربردی تری به این همایش ها بدهد و بحث پیامدها و دنباله های همایش نیز مسئله مهم دیگری است که باید به آنها بذل توجه شود.

درباره همایش ششم که قرار است در ایام سی ام آبانماه و اول آذرماه ۹۷ به میزبانی اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی اصفهان درشهر مشهور به نصف جهان برگزار شود، می گوید که  در این همایش با توجه به اقتصاد دانش بنیان، موانع و مشکلات این مسیر نتایج هماش های گذشته بروز رسانی ، بررسی و رتبه بندی می شوند.

همچنین بهبود فضای کسب و کار، حکمرانی خوب، انتقال فناوری، اقتصاد مقاومتی (تاب آوری) ، آمایش سرزمین، اقتصاد دانش بنیان و ارائه یک مدل بر اساس الگوی اسلامی و ایرانی برای تعامل صنعت و دانشگاه به منظور مقابله ، مقاومت و مبارزه درشرایط چالش برانگیز تحریم های تحمیلی و یک جانبه دولت ترامپ علیه مردم مسلمان ایران مد نظر و مفید ارزیابی می شوند. وی به نقش مهم بنگاه های بازرگانی ، تجاری ، تولیدی و صنایع بزرگ و به موازات آنها بنگاه های بازرگانی و صنعتی کوچک و متوسط دراین راستا  تاکید دارد.

چگونه بنگاه های تجاری وصنایع کوچک و متوسط  غیرایرانی و دانشگاه ها می توانند با همتاهای ایرانی شان  همکاری و مشارکت نمایند؟

مسیرهای متعددی را می توان مد نظر قرار داد که بنگاه های تجاری و صنایع کوچک و متوسط اروپائی، انگلیسی ، روسی ، چینی ، کره ای و غیره می توانند با بخش های پژوهشی دانشگاه ها ، کارآفرینان ، جوانان با استعداد مبتکرو بنگاه های تجاری و صنعتی کوچک و متوسط ایرانی مشارکت و همکاری کنند. ایران دروازه طلائی بازگشت سرمایه گذاری ها خارجی  در بازار حدود پانصد میلیون نفری آسیای مرکزی ، قفقاز و حوزه دریای خزر به ویژه در صنایع تولید و صادرات انرژی (نفت ، گاز و برق) است.

درواقع ایران موقعیتی بسیار استثائی ژنو انرژی ، ژئو تجاری ، ژئو حمل و نقلی ، ژئو عبوری (ترانزیت) و نظیر آنها بین   خلیج فارس ،دریای خزر، دریای عمان ، دریای مدیترانه ، دریای سیاه ، دریای سرخ ، و اقیانوس های مختلف دارد.  بنابراین ، آنچه باید مورد توجه طرف های غیرایرانی برای مشارکت و همکاری با طرف های ایرانی شان  باشد وباید  به آن اهمیت بدهند غیرسیاسی کردن فعالیت های بازرگانی، تجاری  و صنعتی در توسعه روابط بین دانشگاه ها و بخش های تجاری و صنعتی شان با همتاهای ایرانی شان می باشد.

دانشگاه ها در ایران می توانند بهترین ها را برای صنایع کوچک و متوسط  آموزش بدهند:

با تبادل تجربه بین دانشگاه های ایرانی و همتاهای غیرایرانی شان این فرصت فراهم آمده است که دوره های علمی و کاربردی برای آموزش نیروی متخصص و مورد نیاز صنایع کوچک و متوسط تعریف و اجرائی شوند. دراین راستا موسسه آموزشی و پژوهشی اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران و به موازات آن دانشگاه جامع علمی – کاربردی اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی  ایران فعالیت خوب و گسترده ای را طی سالیان اخیر داشته ودارند.

بدون تردید درزمان حاضر این نیاز احساس می شود که بنگاه های تجاری و صنعتی کلان و نیز کوچک و متوسط  برای استخدام های آتی شان با دانشگاه ها همکاری کنند. بطور مثال بنگاه های تجاری و صنعتی متوسط و کوچک غیرایرانی که قصد دارند در ایران مشارکت و فعالیت کنند نیز می توانند نیروهای متخصص و مورد نیازشان را در موسسات آموزشی و دانشگاه های ایرانی آموزش دهند. دراین راستا موسسه آموزشی و پژوهشی اتاق بازرگانی ایران همکاری هائی را با دانشگاه های داخل و خارج از سالیان قبل شروع کرده است که درحال حاضر به خوبی پیگیری می شوند. درواقع موسسه مذکور و دانشگاه علمی –کاربردی اتاق بازرگانی ایران  در جایگاه مناسبی قراردارند تا با همیاری و همکاری بنگاه های تجاری و صنعتی کوچک و متوسط دوره های آموزشی مناسب مورد نظر و نیاز بخش های تجاری و صنعتی  کوچک ومتوسط را طراحی و اجرا کنند.

دانشگاه های ایرانی می توانند تجارب علمی و ابزار مناسب را در اختیار بنگاه های بازرگانی و صنعتی کوچک و متوسط قرار بدهند:

این نکته را مورد توجه باید قرار داد که بنگاه های تجاری و صنعتی کوچک و متوسط بطور خیلی فعال با دانشگاه ها آنطور که همتاهای غیرایرانی شان  بادانشگاه های کشورهای شان ارتباط دارند ، مرتبط نیستند. بهره برداری و ارتباط با دانشگاه ها امتیازاتی را در بردارد که بنظر نمی رسد تاکنون بخش های بازرگانی و صنعتی کوچک و متوسط به آن بذل توجه کافی کرده باشند.

شرایط کنونی کشور (تحریم ها ی تحمیلی ) ایجاب می کند که دراین زمینه تجدید نظر بعمل آورند. زیرا، مهم است  بدانیم که بخش های کوچک و متوسط در زمان تاسیس و شروع به کار ، سرمایه گذاری در تکنولوژی های نوین که معمولا” ارزان هم نیستند با همکاری دانشگاه ها می توانند بهتر عمل کنند. دانشگاه ها می توانند آزمایشگاه ها ، ابزارها و تکنولوژی های مدرن به انضمام فضاهای برگزاری دیدارهای تبادل نظری ، کارگاه ها  و سمینارهای شان دراختیار آنها قرار دهند و در کنار آنها فعال باشند.

مدرسین و کارکنان دانشگاه ها درکنار مدیران و کارکنان بنگاه های تجاری و صنعتی کوچک و متوسط:

دانشگاه ها و موسسات غیرایرانی که با بنگاه های بازرگانی و صنعتی غیرایرانی درکشورهای شان همکاری دارند برای توسعه همکاریها و مشارکت  بنگاه های بازرگانی و صنعتی اروپائی ، انگلیسی ،روسی ، چینی ، ژاپنی ،کره ای و غیره برای تولید ، توزیع و فروش محصولات شان درایران  و کشورهای همسایه ایران می توانند تجارب و روش هائی که تا کنون بکار گرفته اند را درایران به اجرا و مشارکت بگذارند.

دست رسی بنگاه های تجاری و صنعتی به نتایج پژوهش ها در دانشگاه ها:

درهمایش های تعامل ملی صنعت و دانشگاه در طول شش سال اخیر این اهتمام بعمل آمده است که بخش های صنعتی و تجاری در ایران رابطه شان را با بخش های پژوهشی در دانشگاه ها گسترش بدهند. خوشبتخانه تلاش های بعمل آمده تا کنون نتایج خوبی دربرداشته اند، بطوریکه بازرگانان و صنعتگران ایرانی توانسته اند از ابتکارات علمی – کاربردی بخش های آکادمیک و پژوهشی درایران بهره مند شوند. شرایط جدید و تحمیلی تحریم های یک جانبه آمریکا علیه مردم مسلمان و نظام جمهوری اسلامی ایران به اعتقاد بسیاری از صاحب نظران نه تنها تهدیدی برای اقتصاد وصنعت ایران محسوب نمی باشد ، بلکه فرصتی نوین پدید آورده است که باید به خوبی ازآن بهره برداری بعمل آید. انتظار میرود که در همایش ششم تعامل ملی صنعت و دانشگاه در اصفهان مورد بحث و تبادل نظر قرار بگیرد. درواقع شرایط کنونی فرصتی مناسب برای دانشگاه ها و بخش های کوچک ومتوسط غیرایرانی  فراهم آورده تا همکاری های شان با طرف های ایرانی شان را توسعه و بروز رسانی کنند.

دانشگاه ها می توانند بخش های کوچک و متوسط تجاری و صنعتی را با هم متصل کنند:

شرایط برای شرکت ها و بنگاه های بازرگانی و صنعتی کوچک و متوسط ایرانی که درشرایط کنونی سعی دارند به تنهائی کار کنند ممکن است آنطور که انتطار دارند نباشد وکار برای شان  آسان نباشد. درحالیکه چنانچه  بتوانند با همتاهای داخلی و غیرایرانی شان در بازار داخلی و منطقه ای به جای رقابت همکاری کنند در شرایط بهتری قرار خواهند داشت. بنابراین ، بهترین گزینه برای آنها مشارکت در تولید و تجارت با همتاهای داخلی ،  منطقه ای و فرا منطقه ای شان  می باشد.

درواقع فرصت ها با مشارکت در تجارب ، تکنولوژی ، دانش ، پژوهش و نظایر آنها مورد استفاده بهینه قرار می گیرند. بدیهی است دانشگاه ها در این رابطه می توانند نقش مهم ، سازنده و موثری ایفا نمایند. بنگاه ها و شرکت های کوچک و متوسط بازرگانی وصنعتی ایرانی در همکاری با دانشگاه ها می توانند درراستای کار آفرینی و نو آوری نیاز های مالی و حمایتی دانشگاه ها را تامین کنند. دانشگاه ها و موسسات آموزشی و پژوهشی نظیر موسسه آموزشی و پژوهشی اتاق بازرگانی ایران  نیز می توانند با حمایت بخش های کوچک و متوسط میزبان مراکز توسعه راهکار ها و راهبرد ها برای رشد صنعتی ، تجاری و نهایتا” رشد اقتصادی کشور باشند. موسسه آموزشی و پژوهشی اتاق بازرگانی ایران به همین منظور یک کلینک عارضه یابی را تاسیس کرده است که نیازمند پشتیبانی بخش های کوچک و متوسط برای فعالیت بیشتر و بهتر به منظور فراهم آوردن خدمات مورد نیاز بخش های کوچک و متوسط بازرگانی و صنعتی کشور می باشد.

نتیجه گیری :

تعامل صنعت و دانشگاه امتیازات بسیاری را نوید می دهد که بشرح ذیل و بطور خلاصه مورد توجه قرار داده می شوند:

۱- همکاری و تعامل صنعت و دانشگاه  زمینه ساز ابتکار، اختراع ، دست یابی به فن آوری های نوین و نظیر آنها است.

۲-حمایت مالی و معنوی صنعت از پژوهش های علمی دانشگاه ها موجب عملی و تجاری شدن نتایج پژوهش ها خواهد شد که درنتیجه مردم  ایران از آن بهره خواهد برد.

۳- تبادل تجارب و توسعه رابطه بین صنعت و دانشگاه موجب طوفان فکری در میان دانشجویان و اساتید دانشگاه ها خواهد شد تا برای حل و فصل مشکلات صنعت به ویژه صنعت نفت ، گاز، پتروشیمی ، برق (انرژی) راهکار و راهبرد های نوین را طراحی و تعریف کنند. از سوی دیگر دانشگاه های می توانند برای طرح های پژوهشی شان نیاز های مالی مورد نیازشان را از طریق تعامل  و همکاری با بنگاه های بازرگانی و صنعتی  تامین کنند. درواقع دانشگاه ها بصورت بازو و یاری  برای آموزش ، پژوهش  و توسعه شرکت ها و بنگاه های تجاری و صنعتی عمل خواهند کرد.

*کارشناس بین المللی  اقتصاد انرژی

یادداشت
شناسه : 3804
لینک کوتاه :
دکمه بازگشت به بالا