بانک مرکزی اعلام کرد: تورم آبان ۱۸.۴ درصد

جهان صنعت نیوز| نرخ تورم در ۱۲ ماهه منتهی به آبان‌ماه سال جاری نسبت به ۱۲ ماه منتهی به آبان‌ماه سال گذشته معادل ۱۸.۴ درصد اعلام شده که بیشترین نرخ تورم به تفکیک دهک‌های هزینه‌ای در آبان‌ماه امسال مربوط به دهک‌ دهم معادل ۲۱.۸ درصد و کمترین آن مربوط به دهک‌ اول معادل ۱۵ درصد بوده ‌است.

همچنین شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در آبان‌ماه امسال به عدد ۱۵۳.۶ رسید که نسبت به ماه قبل ۳.۵ درصد افزایش یافت.

شاخص مذکور در آبان‌ماه سال گذشته نسبت به ماه مشابه سال قبل، معادل ۳۹.۹ درصد افزایش داشته است.

خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها

نرخ تورم در این بخش در ۱۲ ماهه منتهی به آبان ماه سال جاری به ۲۵ درصد رسید که تغییرات شاخص بها در این گروه نسبت به ماه قبل ۴.۴ درصد و و نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۵۹.۹ درصد بوده است.

دخانیات

تورم دخانیات در آبان سال جاری به ۶۰.۳ درصد رسید که بیشترین نرخ تورم را در میان گروه‌های کالایی داشته است. همچنین شاخص بهای این گروه نسبت به ماه گذشته ۵.۴ درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۵۰.۸ درصد افزایش داشته است.

پوشاک و کفش

تورم در این گروه کالایی در آبان ماه سال جاری ۱۶.۳ درصد اعلام شده و این در حالی است که شاخص بهای این گروه نسبت به ماه قبل ۷.۶ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۸.۵ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها

تورم بخش مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها در ۱۲ ماهه منتهی به آبان ماه سال جاری نسبت به دوازده ماهه پیش از آن نیز ۱۰.۵ درصد است که تغییرات شاخص بهای این گروه نسبت به ماه قبل ۳.۱ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۴.۵ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه

تورم این بخش در ماه مذکور ۲۹.۲ درصد اعلام شده که تغییرات شاخص بهای این بخش نسبت به ماه قبل ۷.۲ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۸۳.۱ درصد افزایش داشته است.

بهداشت و درمان

تغییرات شاخص بها در بخش بهداشت و درمان در دوازده ماهه منتهی به آبان ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن ۱۲.۳ درصد بود و تغییرات این شاخص در این گروه نسبت به ماه قبل ۱.۳ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۹.۶ درصد با افزایش همراه بوده است.

حمل و نقل

نرخ تورم در گروه حمل نقل در آبان ماه سال جاری به ۲۴.۹ درصد رسیده و شاخص بها در این گروه نسبت به ماه گذشته ۰.۲ درصد و نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۵۸.۶ درصد افزایش داشته است.

ارتباطات

بخش ارتباطات نیز پس از دخانیات، دیگر بخشی است که شاخص بهای آن نسبت به ماه قبل با کاهش همراه بوده و ۲.۴ درصد کم شده، اما در مقابل نسبت به ماه مشابه سال قبل رشد ۴۵ درصد داشته است. نرخ تورم در این بخش در آبان ماه سال جاری ۱۷.۳ درصد بوده است.

تفریح و امور فرهنگی

تورم در بخش تفریح و امور فرهنگی در دوازده ماهه منتهی به آبان ماه سال جاری ۳۵.۹ درصد شده که شاخص بهای این گروه نسبت به ماه قبل ۳.۸ درصد و نسبت به آبان ماه سال گذشته ۸۶.۵ درصد افزایش داشته است.

تحصیل

گزارش بانک مرکزی از تورم آبان ماه سال جاری نشان می‌دهد که شاخص بها در گروه تحصیل نسبت به مهرماه سال جاری ۴.۹ درصد و نسبت به آبان ماه سال قبل ۲۴.۲ درصد افزایش یافته است. از سوی دیگر نرخ تورم دوازده ماهه در این ماه به ۱۵.۴ درصد رسیده است.

رستوران و هتل

این گزارش همچنین نرخ تورم در بخش رستوران و هتل را ۱۶.۵ درصد اعلام کرده و شاخص بهای این گروه نسبت به ماه قبل ۳.۴ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۱.۷ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

کالاها و خدمات متفرقه

تغییرات شاخص بها در بخش کالاها و خدمات متفرقه نسبت به ماه قبل رشد ۶.۲ درصدی و نسبت به ماه مشابه سال گذشته رشد ۶۷.۶ درصدی را نشان می‌دهد. همچنین نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به آبان ماه سال جاری بر اساس گزارش بانک مرکزی ۲۷.۹ درصد اعلام شده است.

گروه‌های اختصاصی

براساس این گزارش، شاخص بها در در گروه کالا به طور کلی نسبت به ماه گذشته ۳.۹ درصد رشد کرده است و همین بخش نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش ۶۱.۹ درصدی را تجربه کرده است.

از سوی دیگر، شاخص بها در بخش خدمات نیز نسبت به مهرماه سال جاری ۲.۸ درصد و نسبت به آبان ماه سال قبل ۱۹.۳ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

اخبار برگزیده
شناسه : 4172
لینک کوتاه :
دکمه بازگشت به بالا