تلاش برای کنار گذاشتن لاریجانی از ریاست مجلس کلید خورد

جهان صنعت نیوز| امروز تعدادی از نمایندگان مجلس نسبت به نحوه مدیریت علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی اعتراض کردند. ۲۷ نفر از نمایندگان مجلس با امضای این درخواست، خواستار اعمال ماده ۲۴ آیین‌نامه داخلی مجلس شدند.

اعتراض این نمایندگان به تصمیم علی لاریجانی برای ارسال لوایح الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی و اصلاح قانون مبارزه با پولشویی به مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

این نمایندگان در درخواست خود تاکید کردند طبق ماده ۲۰۰ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس اگر مصوبات مجلس وافی نظرات شورای نگهبان نباشد، مجدد در مجلس مطرح می‌شود در صورتی که مجلس با در نظر گرفتن حفظ مصلحت نظام همچنان بر رای خود باقی باشد مجلس مصوبه مذکور را به مجمع تشخیص ارسال می‌کند.

نمایندگان امضاکننده این درخواست تاکید کردند: اقدام ریاست مجلس در ارسال مصوبات فوق به مجمع بدون انجام روند قاونی بوده است و این مسئله مغایر اصل ۱۱۲ قانون اساسی است.

گفتنی است بر اساس ماده ۲۶ آیین‌نامه داخلی مجلس، هر گاه نمایندگان به کیفیت اداره جلسات یا سایر امور مجلس و نحوه ایفاى وظایف رئیس یا سایر اعضاى هیأت رئیسه معترض باشند، مى‏ توانند طى تقاضاى کتبى با امضاى حداقل بیست و پنج نفر و یا به‏ درخواست کمیسیون تدوین آیین‏ نامه داخلى مجلس، تشکیل هیأت رسیدگى به اعتراضات، مرکب از رؤساى کمیسیون‌هاى تخصصى و اعضای کمیسیون تدوین آیین‏ نامه داخلى مجلس را درخواست کنند.

کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مکلف است ظرف سه روز نسبت به تشکیل هیأت رسیدگى به اعتراضات، اقدام کند. هیأت اخیر مکلف است ظرف ده روز با حضور سه نفر از منتخبین معترضین، به موضوع رسیدگى کند. در صورتى که اکثریت اعضای هیأت رأى بر عدم صلاحیت فرد مورد اعتراض دادند عضویت وى در هیأت رئیسه تعلیق مى‏ ‌شود. گزارش هیأت در این باره در جلسه غیرعلنى مورد بررسى قرار مى‏ گیرد و در اولین جلسه علنى مجلس بدون بحث به رأى‏ گیرى گذاشته مى‌ شود. درصورت رد عدم صلاحیت، عضو مزبور به کار خود ادامه خواهد داد و درغیر این‌ صورت از سمت خود مستعفى شناخته مى‏‌شود و حق شرکت در انتخابات مجدد آن دوره را ندارد.

پیشنهاد ویژهسیاسی
شناسه : 4193
لینک کوتاه :
دکمه بازگشت به بالا