ریزش ۳۴۰۰ واحدی شاخص بورس

گروه بورس- بازگشت نوسان به بازار سهامبا بازگشت نوسان به معاملات تالار شیشه‌ای روز گذشته شاخص کل بورس با کاهش ۳۴۰۰ واحدی به ۱۶۳ هزار و ۷۷۲ واحد رسید. جزئیات داد و ستدهای بازار سهام بر اساس آمارهای ثبت‌شده نشان می‌دهد که همه شاخص‌های معاملاتی در بازار سهام روز گذشته با ریزش مواجه شدند. بر اساس آمارهای معاملاتی، روز گذشته اکثر شاخص‌های بورس با افت دسته جمعی مواجه شدند به طوری که شاخص کل با (۳۴۲۷) واحد سقوط معادل (۰۵/۲) درصد به ۴۷ هزار ۶۹۴ واحد، شاخص قیمت «وزنی – ارزشی» با (۹۹۸) واحد ریزش معادل (۰۵/۲) درصد به ۴۷ هزار و ۶۹۴ واحد، شاخص کل «هم وزن» با (۲۶۲) واحد کاهش معادل (۹۵/۰) درصد به ۲۷ هزار و ۲۳۷ واحد، شاخص قیمت «هم وزن» با (۱۸۴) واحد افت، معادل (۹۵/۰) درصد به ۱۹ هزار و ۱۹۹ واحد، شاخص آزاد شناور با (۳۸۰۰) واحد کاهش، معادل (۱۳/۲) درصد به ۱۷۴ هزار و ۹۶۲ واحد، شاخص بازار اول با (۲۸۸۰) واحد افت معادل (۳۴/۲) درصد به ۱۲۰ هزار و ۳۹۲ واحد و شاخص بازار دوم با (۲۱۰۵) واحد ریزش معادل (۵۴/۱) درصد، به ۳۲۷ هزار و ۵۰۳ واحد رسید. از سوی دیگر جزئیات داد و ستدهای روز گذشته مشخص می‌کند که روز گذشته هفت نماد «فولاد با (۳۹۹) واحد، کگل با (۳۲۶) واحد، وبملت با (۲۶۵) واحد، رمپنا با (۲۳۸) واحد، ومعادن با (۲۱۷) واحد، فارس با (۲۱۰) واحد و شبندر با (۲۰۲) واحد» افت، بیشترین تاثیر منفی را در ریزش شاخص کل بورس بر جای گذاشتند. این گزارش می‌افزاید، روز گذشته اکثر شاخص‌های صنایع تالار شیشه‌ای با کاهش گسترده مواجه شدند به طوری که شاخص صنایع «‌محصولات کاغذ با ۴۵۰ واحد رشد معادل ۲۶/۳ درصد به ۱۴ هزار و ۲۴۷ واحد، کانه فلزی با (۱۷۱۵) واحد افت معادل (۰۹/۳) درصد به ۵۳ هزار و ۷۱۳ واحد، فرآورده‌های نفتی با (۲۱۰۲۲) واحد کاهش معادل (۱۹/۳) درصد به ۶۳۷ هزار و ۲۱۳ واحد، خودرو با (۶۶۰) واحد افت معادل (۲۶/۳) درصد به ۱۹ هزار و ۶۱۲ واحد، سایر مالی با (۹۲) واحد کاهش، معادل (۵۰/۳) درصد به ۲ هزار و ۵۳۷ واحد، تامین آب، برق و گاز با (۱۷) واحد افت معادل (۷۲/۳) درصد به ۴۶۱ واحد، فنی مهندسی با (۵۴) واحد کاهش معادل (۸۴/۴) درصد به یک هزار و ۶۷ واحد» رسید. در عین حال نگاهی به آمارهای معاملاتی روز گذشته بازار سهام مشخص می‌کند: قیمت سهام نمادهای «غشهد، چکاران، سبجنو، غبشهر، کترام، غمارگ و کفپارس» بیشترین افزایش قیمت و نمادهای «کرماشا، کسعدی، شخارک، وتوس، ولصنم، قپیرا و رمپنا» بیشترین کاهش قیمت را در بازار سهام رقم زدند. به این ترتیب، در پایان آخرین روز معاملاتی بورس در هفته جاری، در ۱۳۲ هزار و ۴۶۰ نوبت معاملاتی، یک میلیارد و ۵۶۸ میلیون برگه اوراق بهادار به ارزش ۴ هزار و ۵۷۳ میلیارد تومان در بورس معامله شد و ارزش بازار به ۶۲۲ هزار و ۷۲۹ میلیارد تومان رسید.

عمومی
شناسه : 4492
لینک کوتاه :
دکمه بازگشت به بالا