استاد دانشگاه تهران در گفت‌وگو با جهان صنعت:

با توزیع سبد کالا نمی توان فقرزدایی کرد/ تعیین خط فقر با روش‌های موجود قابل اعتنا نیست

جهان صنعت| وحید محمودی استاد دانشگاه تهران در گفت و گو با جهان صنعت عنوان کرد: دولت سالهاست که چنین بودجه هایی برای بحث های فقر زدایی در نظر می‌گیرد. عملا هم این بودجه ها یا کامل تخصیص داده نمی شوند یا به روش‌های خاصی هزینه می شوند که برون‌داد لازم را در عمل ندارد.

وی در ادامه افزود: درعمل پشت بودجه های تعیین شده برای فقرزدایی برنامه جدی وجود ندارد. در صورتی که باید با برنامه های جدید فقرزدایی زمینه توانمندی اقشار ضعیف جامعه را فراهم کرد.

محمودی با انتقاد از نحوه تخصیص بودجه در این زمینه گفت:اینکه صرفا منابعی را در دست بگیریم و نگاه حمایتی‌و پولی در آمدی و صدقه وار به فقرا کمک کنیم این شایسته نیست و کمکی پایدار به این اقشار نمی کند.

این استاد دانشگاه در ادامه تصریح کرد: با توزیع چند نوبت سبد کالا تنها به صورت کوتاه مدت و مقطعی احساس التیام به اقشار ضعیف داده می‌شود، در صورتی که کمکی به فقر زدایی نمی‌کند.این مسکن موقت است و مسکن درمان انجام نمی دهد و تنها مسکن ، عزت و منزلت و کرامت انسانی را زیر سوال می برد. این روش نه تنها با مبانی ایرانی و اسلامی بلکه با شاخص های فقر زدایی نیز سازگاری ندارد.

وی با اشاره سازو کارهای فقر زدایی گفت: دولت باید طرح های بنیانی برای مقابله با فقر مطلق ارایه دهد ، به صورت شفاف مشخص کند با چه سازو کاری و با چه برنامه ها و تکنیک هایی به مقابله با فقر می‌پردازد و در پایان چه طیف از اقشار اسیب پذیر از آن بهره مند شده اند و توانایی مشارکت در حوزه های اقتصادی را پیدا کنند تا از محل دسترنج و کار خود استفاده کنند.

محمودی در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد:هر ساله دولت بودجه سالیانه ارایه می‌دهد در حالی که در پس هر بودجه ای باید برنامه ای باشد و مشخص شود برنامه دولت برای سال آینده چیست.با نگرش پول‌پاشی، سبد کالا و یارانه هیچ کدام فقر زدایی انجام نمی شود و کمکی به دایره فقرا نمی کند. دولت باید کیفیت سیاست گذاری کلان و پولی و مالی را ارتقا دهد تا تورم کاهش پیدا کند و شوک های ارزی به جامعه وارد نشود و ثبات در بازار حاکم باشد.

استاد دانشگاه تهران با اشاره به برنامه هایی که دولت باید اجرایی کند گفت:درحوزه های خرد و رفاه اجتماعی دولت باید بتواند برنامه های فقر زدایی را تعریف کند و با دید روشن و‌منطق آمایش سرزمینی با رویکرد تامین مالی خرد و بهره گیری از ظرفیت های منطقه ای فقر زدایی کند.
وی افزود: باید برای اقشار ضعیف جامعه که توانایی لازم را ندارند دوره های تکنیکی و مهارتی و دوره های زندگی و کسب و کار اجرایی کند و تا این اقشار بتوانند در حوزه های اقتصادی مشارکت کنند. تجربه مالزی ، هند و بنگلادش ، مکزیک در این خصوص انجام داده اند و قابل استفاده است.

محمودی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به خط فقر تصریح کرد: اینکه محاسباتی که عموما توسط برخی دستگاه ها انجام می شود از دقت لازم برخوردار نیست و اینکه بخواهیم بگوییم خط فقر چقدر است ، یا خط فقر برای بعد خانواده چهارنفره محاسبه کنیم و بر مبنای آن بگوییم چقدر مردم زیر خط فقر هستند این روش مطالعه مبنای علمی ندارد ، چون هر خانواری ترکیب، ابعاد و منطقه جغرافیایی متفاوتی دارد و به تعداد خانوارها خط فقر متفا‌وت وجود دارد.

او افزود: لذا روش های تکنیکی برای تعدیل نیازها بر مبنای ابعاد و ترکیب خانوار و منطقه جغرافیایی وجود دارد که این موضوع تفاوت ها را تعدیل می‌کند بنابراین محققان نمی توانند بر این مبنا تحقیقات دقیقی را انجام دهد. چون زیر ساخت های آماری فراهم نیست و دستگاه های رسمی از اطلاعات خام استفاده می‌کنند،در نتیجه نتایج آنها قابل اعتنا نیست.

پیشنهاد ویژهگفت‌وگو

شناسه : 5032
لینک کوتاه :
دکمه بازگشت به بالا