۲۴۰ میلیون دلار زعفران از خراسان رضوی صادر شد

جهان صنعت| سید هاشم نقیبی گفت: صادرات محصول راهبردی زعفران از خراسان رضوی ظرف این مدت در همسنجی با پارسال ۳۴٫۵ درصد بیشتر شده است.

وی ادامه داد: پارسال ۱۸۵ تن زعفران تولید خراسان رضوی به ارزش ۲۶۸ میلیون و ۲۵۰ هزار دلار صادر شده بود.

پاییز پارسال ۲۸۰ تن محصول از ۸۴ هزار هکتار کشتزارهای زعفران خراسان رضوی برداشت شد که این مقدار در سال ماقبل ۲۵۶ تن بود.

امسال نیز ۸۶ هزار هکتار مزرعه استان زیر کشت زعفران رفته که پیش بینی می شود بین ۳۰۰ تا ۳۱۰ تن محصول از این سطح برداشت شود.

فعالیت در حوزه تولید زعفران در خراسان رضوی برای ۱۳۱ هزار نفر به صورت مستقیم اشتغال ایجاد کرده است.

 

پیشنهاد ویژه
شناسه : 5164
لینک کوتاه :
دکمه بازگشت به بالا