سوسن شریعتی:

نگاه شریعتی به تاریخ پایین به بالا است

جهان صنعت| سوسن شریعتی طی سخنانی در سمپوزیوم نوشریعتی در دانشگاه اصفهان، اظهار کرد: از اندیشه‌های شریعتی نه عبور شده و نه درجا زده شده است. چرا هیچ یک از اینها نیست؟ چون شریعتی شبیه به زمانه خود نبوده و به همین دلیل مورد مراجعه مردم بوده است و چون گفت‌وگوی انتقادی در زمانه خود داشته، بها پیدا کرده است.

وی افزود: تفاوت شریعتی، تفاوت درک از سیاست و تفاوت در مسئله اساسی است و او علت بعید عقب ماندگی را استحمار می‌داند. شریعتی در ناهمزمانی‌ها به سه پرسش می‌رسد. “کدام اسلام، کدام ایران”، “کدام مدرنیته” و “کدامین من”؛ سه پرسش اساسی او است.

این پژوهشگر ادامه داد: امروز به خویشتن دیگری نیاز داریم تا جامعه جهانی دیگر محرزشود، خویشتن شریعتی به یاد می‌آورد دیروز را که نوستالژیک هم نیست، خویشتن چند لایه است. باید بدانیم که امروز همچنان جامعه جهانی درگیر هویت است که به برداشتی از خویشتن شریعتی هم می رسد.

همچنین در این سمپوزیوم حمید محمدنژاد کارشناس فلسفه اظهار کرد: از دوره قاجار تاکنون با وجود پیشرفت علم، بنیادگراتر شده‌ایم. نگاه شریعتی به تاریخ پایین به بالا است و می‌خواهد با این نوع نگاه، بنیادگرایی را نقد کند. نگاه او به تاریخ نگاه شکوهمندانه نبوده است، بلکه از نگاه امام علی(ع) نشات می‌گیرد.

وی افزود: شریعتی کرامت انسان را از شکوه و عظمت صفویان بالاتر می‌بیند، چراکه او به جایگاه مردم در آن دوران نگاه می‌کند و می‌بیند نظام طبقاتی شدید در دوران صفویه، حتی برخی از انسان‌ها که زمین نداشتند را از تاریخ بیرون انداخته است به همین دلیل شریعتی معتقد است شیعه صفوی بنیادگرایی است.

این کارشناس فلسفه با اشاره به چگونگی ایجاد صفوی و شیعه صفوی، ادامه داد: شریعتی بنیان گذار نقد نهاد دین است. او اسلام منهای روحانیت را تشریح می‌کند.

اجتماعی و فرهنگیاخبار برگزیدهسیاسی
شناسه : 5179
لینک کوتاه :
دکمه بازگشت به بالا