زئولیت

  • صنعت و معدن
    زئولیت
    ایران ناتوان از ایجاد ارزش‌افزوده؛

    خام فروشی به زئولیت رسید

    از خام فروشی همواره به عنوان یکی از مهم‌ترین معضلات اقتصاد ایران یاد می‌شود؛ زئولیت یکی از مواد استراتژیک معدنی…

دکمه بازگشت به بالا