زمین مسکن کارگری

  • مسکن
    زمین برای مسکن کارگری تامین شد

    زمین برای مسکن کارگری تامین شد

    مطابق آخرین اظهارات معاون روابط کار وزارت کار زمین‌های اطراف شهرک‌های صنعتی و برخی از زمین‌های داخل شهرها به ساخت…

دکمه بازگشت به بالا