شهردارتهران

  • عمومی
    محسن هاشمی خبرداد:

    خبری از حکم حناچی نیست

    رئیس شورای شهر تهران گفت: تا این لحظه هنوز خبری از صدور حکم حناچی شهردار منتخب تهران نیست و به‌محض…

دکمه بازگشت به بالا