فقدان شفافیت

  • اخبار برگزیده

    فقدان شفافیت آماری

    محمدقلی یوسفی پیش‌بینی متغیرهای اقتصادی همچون رشد اقتصادی و تورم توسط نهادهای بین‌المللی یا توسط سازمان‌های داخلی در تمامی کشورها…

دکمه بازگشت به بالا