هیات مدیره ایران خودرو

  • خودرو
    نجم الدین به خانه بازگشت
    تغییر در ترکیب هیات مدیره ایران خودرو؛

    نجم الدین به خانه بازگشت

    با تغییر در ترکیب هیات مدیره ایران خودرو، محمدرضا فیض بخش جای خود را به جواد نجم الدین داد.

دکمه بازگشت به بالا